Boikie Pholo - Thomas Ndlovu


Boikie Pholo is mees bekend vir sy spel in die TV-program uit die 1980s, ‘Lesilo.’ Hy het ook vir 3 jaar in die komedie-program Ga Re Dumele gespeel op SABC 1.

Karakter - Thomas Ndlovu
Thomas Ndlovu is `n ou Zulu vriend uit Basson senior se studentejare. Hulle het saam aan Oxford se besigheidsskool gestudeer. Hy was `n baie suksesvolle besigheidsman, maar het besluit om eerder na sy tuisdorp terug te keer en by te dra tot die gemeenskaps-ontwikkeling daar. Hy is `n wyse man wat sy menseverhoudings as sy rykdom beskou.